மகாகவி பாரதியாரின் கதைகள்
வ.எண்.
தலைப்பு
காலம்
இதழ்
1
சந்திரிகையின் கதை  
2
நவதந்திரக் கதைகள்    
3
சின்னச் சங்கரன் கதை  
4
ஞான ரதம்    
5
ஆறிலொரு பங்கு  
6
ஸ்வர்ண குமாரி    
7
துளஸீ பாயி என்ற ரஜபுத்ர கன்னிகையின் சரித்திரம்  
8
தாஸியும் செட்டியும்    
9
வேதபுரத்தின் இரகஸ்யம்    
10
கொட்டையசாமி    
11
சந்திரத் தீவு    
12
வேப்ப மரம்    
13
காந்தாமணி    
14
கோபந்நா    
15
சூச்சூ    
16
ரெயில்வே ஸ்தானம்    
17
ஸத்யாநந்தர்    
18
குழந்தைக் கதை    
19
புதுப்பேய்    
20
பூச்சித்தேவன்    
21
ஒரு காக்கை கவி பாடிய கதை    
22
அபயம்    
23
கதவு    
24
இருள்    
25
அர்ஜுன சந்தேகம்    
26
உஜ்ஜயநீ    
27
கிளிக் கதை    
28
புதிய கோணங்கி    
29
காக்காய்ப் பால்லிமெண்ட்    
30
பிங்கள வருஷம்    
31
வண்ணான் தொழில்    
32
கடல்    
33
காற்று    
34
கடற்கரையாண்டி    
35
கலியுக கடோற்கசன்    
36
வேணு முதலி    
37
விடுதலை முத்தம்மா கதை    
38
மிளகாய்ப் பழச் சாமியார்    
39
செய்கை    
40
சும்மா    
41
பேய்க் கூட்டம்    
42
சிறுகதை    
43
குண்டூசி வியாபாரம்    
44
வைசாக்தன் என்ற பண்டாரத்தின் கதை    
45
பாம்புக் கதை    
46
குதிரைக் கொம்பு    
47
விநோதச் செய்திகள்    
48
இல்லறம் பெரிதா? துறவறம் பெரிதா?    
49
தேவ விகடம்    
50
கத்திச் சண்டை    
51
சில வேடிக்கைக் கதைகள்    
52
குடியானவனும் திருடனும்    
53
அந்தரடிச்சான் ஸாஹப் கதை    
54
மலைப்பாம்பும் குரங்குகளும்    
55
ஓநாயும் வீட்டு நாயும்    
56
குளத்து மீன்கள்    
57
இருளும் ஒளியும்    
58
பஞ்சகோணக் கோட்டையின் கதை
 
59
The Fox with the Golden Tail
 

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur