அரிய புகைப்படங்கள்
(நன்றி: திரு. ரா.அ.பத்மநாபன் அவர்களின் 'சித்திர பாரதி')
பகுதி - 5
59. கவியின் மனதைக் கவர்ந்த மடு: பாரதியும் குவளைக் கண்ணனும் தினந்தோறும் அதிகாலையில் ஸ்நானம் செய்யச் சென்றுவந்த தியாகராஜ பிள்ளை மடு. இதற்குப் போகும் வழியில் பாடப்பட்டதே பாரதமாதா திருப்பள்ளியெழுச்சிப் பாடல்
60. குயில் பாட்டுத் தோப்பு: புதுவை முத்தியாலுப் பேட்டைக்கருகே உள்ள நிழல் நிறைந்ததொரு மாந்தோப்பு. பாரதி அடிக்கடி பகல் பொழுதைக் கழித்த இடம். குயில் பாட்டில் குறிக்கப் பெறும் தோப்பு இதுவே. தோப்புக்கப்பால் தெரிவதுதான்
'பிழைத்த தென்னந் தோப்பு'
61. தோப்புக்கு வெளியே: அழகான கழனிகள் நிறைந்த இக்காட்சி
கவியின் உள்ளத்தைக் கவர்ந்தது
62. புதுவைக் கடற்கரை: சென்னைக் கடற்கரையைவிட மிகச் சிறியதாயினும், புதுவைக் கடற்கரையும் மிக வசீகரமானதே. இப்படம், தற்சமயம் உடைந்து மூடப்பட்டுள்ள இரும்புக் கடற் பாலத்திலிருந்து எடுத்தது
63. தேசமுத்துமாரி கோயில் - புதுவை
64. பாரதியால் பாடல் பெற்ற புதுவை மணக்குள விநாயகர் கோயில்
65. சித்தாந்தசாமி கோயில் மடம்: பாரதியால் பாடப் பெற்ற அமைதியானதோர் மடம். ஊருக்கு வெளியே உள்ள இம் மடத்திலும் பாரதி பகல் பொழுதைக் கழிப்பதுண்டு
66. கடயம் நித்திய கல்யாணி கோயில்: செல்லம்மாளின் ஊராகிய கடயத்திலுள்ளது. வனப்பு மிக்க சூழ்நிலை கொண்டது. 'அன்னையே நித்திய கல்யாணியே' என்று
பாரதியால் பாடப் பெற்ற அம்மன்
67. பாரதி இருந்த இல்லம்: கடயத்தில் பாரதி வசித்துவந்த வீடு. அக்கிரகாரத்துக் கோடியில் ஒதுப்புறமாய் உள்ளது. தம் சீர்திருத்தக் கருத்துகளினால்
அக்கிரகாரத்தில் வசிக்க முடியாமல் இவ் வீட்டுக்குக் குடி மாறினார் கவிஞர்
Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur