அரிய புகைப்படங்கள்
(நன்றி: திரு. ரா.அ.பத்மநாபன் அவர்களின் 'சித்திர பாரதி')
பகுதி - 1
2. கவிஞர் பிறந்த வீடு: எட்டயபுரரத்தில் பாரதி பிறந்த வீடு; அவருடைய தாய்வழிப் பாட்டனார் இல்லம்
3. பிறந்த அறை: பாரதி பிறந்த அறையை அவரது தாய் மாமன் ரா.சாம்பசிவய்யர் சுட்டிக் காட்டுகிறார்
4. சிறு தாயார்: தாயற்ற பாரதியை அன்புடன் பராமரித்து வந்த சிறு தாயார்(தாயின் இளைய சகோதரி) சீதை அம்மாள்
5. இளமைத் தோழர்: பாரதியின் இளமைத் தோழர் ச.சோமசுந்தர பாரதி (பிற்காலப் படம்)
6. எட்டயபுரம் அரண்மனை: இளம் பாரதியின் அருட்கவிதைகள் முதன் முதலாக ரசிக்கப்பட்ட இடம்.
7. எட்டயபுர மன்னர்: 1902-ல் காசியிலிருந்து பாரதியை அழைத்து வந்தவர். "சின்னச் சங்கரன் கதை"யில் குறிப்பிடப்பட்டவர்
8. எட்டயபுர மன்னர்: 1902-ல் காசியிலிருந்து பாரதியை அழைத்து வந்தவர். "சின்னச் சங்கரன் கதை"யில் குறிப்பிடப்பட்டவர்
9. காசியில் கங்கைக்கரை: காசியிலிருந்த பாரதிக்கு கங்கை நதியின் அழகில் ஈடுபாடு அதிகம்.
10. பழைய சென்னை நகரம்: 1904-ல் இருந்த சென்னை நகரம். 1906-ல் ஆண்டுதான்
ப்ளாக் டவுன் ஜார்ஜ் டவுன் ஆயிற்று
11. தெருக் காட்சி: தமது 22-வது வயதில் இளம் பாரதி மதுரையில் மூன்று மாத காலதம் வசித்துள்ளார்
12. 1904-ல் 'சுதேசமித்திரன்' இருந்த இடம். அரமனைக்காரத் தெரு தென்கோடியில் ஏற்கனவே இது சிறு கட்டடமாக இருந்தது.

 

13. முதல் ஆசிரியர்: பத்திரிகைத் தொழிலில் பாரதியின் முதல் ஆசிரியர் "சுதேசமித்திரன்" பத்திராதிபர் ஜி .சுப்பிரமணிய ஐயர்
14. அருமை நண்பர்:1904 முதலே பாரதியின் நெருங்கிய நண்பரான வக்கீல் சா.துரைசாமி அய்யர். இப்பெரியவர் துறவியாக வாழ்ந்துவந்தார்
15. வேலை பார்த்த பள்ளி: பாரதி மூன்று மாதம் தமிழ்ப் பண்டிதராக வேலை பார்த்த மதுரை சேதுபதி ஹைஸ்கூல்
16. படித்த பள்ளிக்கூடம்: பாரதி சில ஆண்டுகள் படித்த
திருநெல்வேலி ஹிந்து காலேஜ்(தற்சமயம் எம்.டி.டி.காலேஜ்)
17. லால்-பால்-பால்: இந்நூற்றாண்டுத் துவக்கத்தில் மாபெரும் தேசீயத் தலைவர்களாக விளங்கிய லாலா லஜபதி ராய், பால கங்காதர திலகர், விபின சந்திர பால்
18. நிவேதித்தா
அருளுக்கு நிவேதனமாய், அன்பினுக்கோர்
போயிலாய், அடியேன் நெஞ்சில்
இருளுக்கு ஞாயிறாய் எமதுயர் நா
டாம் பயிர்க்கு மழையாய், இங்கு
பொருளுக்கு வழியறியா வறிஞர்க்குப்
பெரும் பெருளாய்ப் புன்மைத் தாதச்
சுருளுக்க நெருப்பாகி விளங்கிய தாய்
நிவேதிதைத் தொது நிற்பேன்
- பாரதி
Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur