மகாகவி பாரதியாரின் கதைகள்
வ.எண்.
தலைப்பு
காலம்
இதழ்
1
சந்திரிகையின் கதை  
2
நவதந்திரக் கதைகள்    
3
சின்னச் சங்கரன் கதை  
4
ஞான ரதம் (பாகம் - 1) 13.2.1909 இந்தியா
  ஞான ரதம் (பாகம் - 2) 18.1.1910 நூல்
5
ஆறிலொரு பங்கு  
6
ஸ்வர்ண குமாரி    
7
துளஸீ பாயி என்ற ரஜபுத்ர கன்னிகையின் சரித்திரம்  
8
தாஸியும் செட்டியும்    
9
வேதபுரத்தின் இரகஸ்யம்    
10
கொட்டையசாமி    
11
சந்திரத் தீவு    
12
வேப்ப மரம்    
13
காந்தாமணி    
14
கோபந்நா    
15
சூச்சூ    
16
ரெயில்வே ஸ்தானம்    
17
ஸத்யாநந்தர்    
18
குழந்தைக் கதை    
19
புதுப்பேய்    
20
பூச்சித்தேவன்    
21
ஒரு காக்கை கவி பாடிய கதை    
22
அபயம்    
23
கதவு    
24
இருள்    
25
அர்ஜுன சந்தேகம் 16.06.1917 சுதேச மித்திரன்
26
உஜ்ஜயநீ    
27
கிளிக் கதை    
28
புதிய கோணங்கி    
29
காக்காய்ப் பால்லிமெண்ட்    
30
பிங்கள வருஷம்    
31
வண்ணான் தொழில்    
32
கடல்    
33
காற்று    
34
கடற்கரையாண்டி    
35
கலியுக கடோற்கசன்    
36
வேணு முதலி    
37
விடுதலை முத்தம்மா கதை    
38
மிளகாய்ப் பழச் சாமியார்    
39
செய்கை 15.06.1917 சுதேச மித்திரன்
40
சும்மா    
41
பேய்க் கூட்டம்    
42
சிறுகதை    
43
குண்டூசி வியாபாரம்    
44
வைசாக்தன் என்ற பண்டாரத்தின் கதை    
45
பாம்புக் கதை    
46
குதிரைக் கொம்பு    
47
விநோதச் செய்திகள்    
48
இல்லறம் பெரிதா? துறவறம் பெரிதா?    
49
தேவ விகடம்    
50
கத்திச் சண்டை    
51
சில வேடிக்கைக் கதைகள்    
52
குடியானவனும் திருடனும்    
53
அந்தரடிச்சான் ஸாஹப் கதை    
54
மலைப்பாம்பும் குரங்குகளும்    
55
ஓநாயும் வீட்டு நாயும்    
56
குளத்து மீன்கள்    
57
இருளும் ஒளியும்    
58
பஞ்சகோணக் கோட்டையின் கதை 02.1.1909 இந்தியா
  பிராயச் சித்தம் (நாடகம்) 10.11.1920 கதாமாலிகா
59
The Fox with the Golden Tail    

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur