மகாகவி பாரதியாரின் கடிதங்கள்

லோகமானிய பாலகங்காதர திலகருக்கு ஆங்கிலக் கடிதம், 1908

THE BALA BHARATA
A monthly organ of
Indian National Regeneration
Annual Subscription Re. 1-8-0 only

The "Bala bharata" Office
Triplicane, Madras
Dated, 29th May 1908

To
Sriman B.G.Tilak
Poona

Dear Guruji,

I have received a letter from Pandit Krishnavarma asking us to open a Hindi class in Madras, under the auspices of the Chennai Jana Sangham. We have already opened a small class. I hope it will bel faily well-attended in due course of time. I shall report its progress. latter on.

We have decided to hold a Naitonal Provincial Conference in Madras, on the lines marked out in the Calcutta Congress. What about the next Congress? What has become of our Nationalist Committee? Our Secretary Mr.Chidambaram is just now you know where. Please Mr.Kelkar to correspond with our Sangham about the matter.

Yours sincerely,
C.Subramania Bharati


மேற்கண்ட கடிதத்தின் தமிழாக்கம்

பால பாரதா
இந்திய தேசியப் புனருத்தாரண
மாத வெளியீடு
ஆண்டுச்சந்தா ரூ 1-8-0 மட்டும்
"பால பாரதா" ஆபீஸ்
திருவல்லிக்கேணி, மதராஸ்
தேதி 29 மே 1908

ஸ்ரீ மான் பி.ஜி.திலக் அவர்களுக்கு,
புனா

அன்பார்ந்த குருஜீ,

சென்னை ஜன சங்க ஆதரவில் சென்னையில் ஒரு ஹிந்தி வகுப்பு துவக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டு ஒரு கடிதம் பண்டித கிருஷ்ண வர்மாவிடமிருந்து எனக்கு வந்துள்ளது. நாங்கள் ஏற்கெனவே ஒரு சிறிய வகுப்பு துவங்கியுள்ளோம். போகப் போக அதில் நிறையப் பேர் கலந்துகொள்வார்கள் என்று நம்புகிறேன். அதனுடைய முன்னேற்றம் பற்றிப் பின்னர் தெரிவிக்கிறேன்.

கல்கத்தா காங்கிரஸில வகுத்த முறைப்படி சென்னையில் ஒரு தேசிய மாகாண மாநாடு நடத்த நாங்கள் முடிவு செய்துள்ளோம். அடுத்த காங்கிரஸ் மகாசபைக் கூட்ட விஷயம் என்ன ஆயிற்று? நமது தேசியக் கமிட்டி என்ன ஆயிற்று? எங்கள் செயலாளர் ஸ்ரீ சிதம்பரம் இப்போது எங்கே இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். இந்த விஷயம் சம்பந்தமாக எங்கள் சங்கத்துடன் கடிதத் தொடர்பு கொள்ளும்படி ஸ்ரீ கேல்கரிடம் கூறுங்கள்.

தங்களன்புள்ள,
சி.சுப்பிரமணிய பாரதி


Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur