மகாகவி பாரதியாரின் கடிதங்கள்

வ.எண்.
தலைப்பு
1

இளம் மனைவிக்குக் கணவர் பாரதி கடிதம், 1901

2

தமிழறிஞர் மு.இராகவையங்காருக்குப் பாராட்டுக் கடிதம், 1907

3

லோகமானிய பாலகங்காதர திலகருக்கு ஆங்கிலக் கடிதம், 1908

4

பரலி சு.நெல்லையப்ப பிள்ளைக்குக் கடிதம், 1915

5
தம்பி சி.விசுவநாதனுக்குக் கடிதம், 1918
6
சுதேசமித்திரன் ஆசிரியர் ஏ.ரங்கஸ்வாமி ஐயங்காருக்கு நன்றிக் கடிதம், 1918
7
எட்டயபுரம் வெங்கடேச ரெட்டுவுக்குக் கடிதம், 1919
8
கடையத்திலிருந்து நெல்லையப்பருக்குக் கடிதம், 1918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வளரும்...

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur