மகாகவி பாரதியாரின் கடிதங்கள்

 

வ.எண்.
தலைப்பு
காலம்
1 இளம் மனைவிக்குக் கணவர் பாரதி கடிதம் 1901
2 தமிழறிஞர் மு.இராகவையங்காருக்குப் பாராட்டுக் கடிதம் 18.10.1907
3 திலகருக்கு ஓர் கடிதம் 25.05.1908
4 லோகமானிய பாலகங்காதர திலகருக்கு ஆங்கிலக் கடிதம் 29.05.1908
5 பரலி சு.நெல்லையப்ப பிள்ளைக்குக் கடிதம் 19.07.1915
6 ஏற்புச் சீட்டுக் கடன் பத்திரம் 09.07.1918
7 விசுவநாதனுக்கு எழுதிய கடிதம் 03.08.1918
8 சுதேசமித்திரன் ஆசிரியர் ஏ.ரங்கஸ்வாமி ஐயங்காருக்கு நன்றிக் கடிதம் 17.12.1918
  நன்றிக் கடிதம் 19.12.1918
9 கடையத்திலிருந்து நெல்லையப்பருக்குக் கடிதம் 21.12.1918
10 எட்டயபுரம் வெங்கடேச ரெட்டுவுக்குக் கடிதம் 30.01.1919
  எட்டயபுரம் மன்னருக்குக் கடிதம் 06.08.1919
11 முருகப்ப செட்டியாருக்கு எழுதிய கடிதம் 09.11.1919
12 வயி.சு. ஷண்முகம் செட்டியாருக்கு எழுதிய கடிதம் 15.11.1919
13 குத்தி கேசவப் பிள்ளைக்கு எழுதிய கடிதம் 16.05.1920
14 நூல் பிரசுரத் திட்ட ஆங்கிலச் சுற்றறிக்கை 28.06.1920
15 ஸ்ரீநிவாஸவரதனுக்கு எழுதிய கடிதம் 06.08.1920
16 ஸ்ரீநிவாஸவரதனுக்கு எழுதிய கடிதம் 26.08.1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur