மகாகவி பாரதியாரின் பாடல்கள்
பகுதி - 1
வ.எண்.
தலைப்பு
1

எட்டயபுர மன்னருக்கு விண்ணப்பம்

2

காந்திமதிநாத பிள்ளை

3

இளசை ஒருபா ஒருபஃது

4

தனிமையிரக்கம்

5

சாற்றுக் கவிகள்

6

தாதாபாய் நவுரோஜி

7

வங்கமே வாழிய வந்தே மாதர (வங்க மூலம்)

8

வந்தே மாதரம் - ஜாதீய கீதம்

9

மேலோர் புகழ்

10

வேல்ஸ் இளவரசருக்குப் பரதகண்டத் தாய் நல்வரவு கூறுதல்

11

மஹாஹோபாத்தியாய சாமிநாதய்யர்

12

வந்தே மாதரம் (ஆரிய மென்ற)

13

என்னே கொடுமை

14

எனது தாய்நாட்டின் முன்னாட் பருமையும்
இந்நாட் சிறுமையும்

15

அபேதாநந்த ஸ்வாமிகளின் மீது ஸ்தோத்திரக் கவிகள்

16

யான்

17

சந்திரிகை

18

ரவிவர்மா மீது செய்யுள்

19

சிவாஜி தனது சைநியத்தாருக்குக் கூறியது

20

ஸ்ரீ சுப்பராம தீஷிதர் (காலஞ் சென்றதைப் பற்றிய)
இரங்கற் பாக்கள்

21

வந்தே மாதரம் (வந்தே மாதரம் - ஜய)

22

புது வருஷம்

23

வந்தே மாதரம் (வந்தே மாதர மேன்போம்)

24

நடிப்புச் சுதேசிகள்

25

நாட்டு வணக்கம்

26

எங்கள் நாடு

27

லாஜ்பத்ராய் துதி

28

பூபேந்திர விஜயம்

29

லாஜ்பத்ராய் பிரலாபம்

30

ஸ்வராஜ்யம் வேண்டுமென்ற பாரதவாஸிக்கு
ஆங்கிலேய உத்தியோகஸ்தன் கூறுவது

31

மாயையைப் பழித்தல்

32

ஆரிய தரிசனம் - ஓர் கனவு

33

சுதந்திரப் பெருமை

34

மேத்தா திலகருக்குச் சொல்வது

35

மாஜினி என்ற இத்தாலி தேசத்துத் தேசாபிமானி தம்மால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட 'யௌவன இத்தாலி' என்ற சங்கத்திலே செய்துகொண்ட பிரதிக்கினை

36

கலெக்டர் வின்ச் ஸ்ரீசிதம்பரம் பிள்ளைக்குச் சொல்லுதல்

37

கலெக்டர் வின்ச் ஸ்ரீசிதம்பரம் பிள்ளை சொல்லிய மறுமொழி

38

ஸ்ரீ கிரஷ்ண ஸ்தோத்திரம்

39

குணம் பல

40

பாரததேவியின் திருத்தசாங்கம்

41

எங்கள் தாய்

42

சுதந்திரம்

43

ஜய பாரத

44

ஸ்வதந்திர தாகம்

45

பால காங்காதர திலகர்

46

கோகலே சாமியார் பாடல்

47

கவிதா தேவி அருள் வேண்டல்

48

குரு கோவிந்த ஸிம்ஹ விஜயம்

49

வெய்ய இடி

50

ஜாதீய கீதம் (புதிய மொழிபெயர்ப்பு)

51

துடிக்கின்ற நெஞ்சம்

52

திசை

53

உனைக் கூறப் பிழை இல்லை

54

கலியு முடிவு

55

கடல்

56

வெறி கொண்ட தாய்

57

வந்திலரேல்

58

சுதந்திர தேவியின் துதி

59

மாதாவின் துவஜம்

60

நிதானக் கட்சியார் கூட்டடம் சுதேசியத்தைப் பழித்தல்

61

பாரத தேவியின் அடிமை

62

ஸ்வதந்திரப் பள்ளு

63

மஹாசக்திக்கு விண்ணப்பம் (எண்ணிய முடிதல்)

64

மஹாசக்தி

65

மஹாசக்திக்கு விண்ணப்பம் (மோகத்தைக்)

66

பாரதமாதா திருப்பள்ளி எழுச்சி

67

தெளிவு

68

மஹாசக்திக்கு விண்ணப்பம் (அறிவிலே)

69

சாதாரண வருஷத்துத் தூமகேது

70

கனவு (பாரதியார் தன்வரலாறு)

71

பாஞ்சாலி சபதம்

72

ஒளியும் இருளும்

73

மது

74

கண்ணன் - என் தாய்

75

யோக சித்தி

76

பதிய ஆச்திசூடி

77

வேய்ங்குழல்

78

இறவாமை

79

வெற்றி

80

அச்சமில்லை

81

ஹே, காளீ

82

சங்கு

83

ஸுர்ய தரிசனம்

84

வெண்ணிலா

85

அறிவே தெய்வம்

86

மஹாசக்தி பஞ்சகம்

87

மஹா காளியின் புகழ்

88

மஹா சக்தி வாழ்த்து

89

சரஸ்வதி தேவியின் புகழ்

90

பரசிவ வெள்ளம்

91

குயில்

92
93

ஞானபாநு

94

புயற் காற்று

95

புழைத்த தென்னந் தோப்பு

96

மழை

97

கண்ணன் - என் தோழன்

98

கண்ணன் - என் தாய்

99

கண்ணன் - என் தந்தை

100

கண்ணன் - என் சேவகன்

வளரும்...

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur