தஞ்சாவூர் செல்வம் நகரில் அமைந்த
சேக்கிழாரடிப்பொடி தி.ந.இராமச்சந்திரன் அவர்களின்
சேகரிப்பில் உள்ள பாரதி நூல்கள்

(T.N. Memorial Library)
வ.எ.
நூல்
வெளியீடு
701 Bharathi The Visionary Humanist Dr. K.Chellappan Chemmeen Publishers 1984  
702 Bharati & His Works C.Viswanathan Bharati Prachuralayam 1939
703 People's Poet Bharathiar Dr. C.N.Annadurai Thooyamalar Pathippagam 1977
704 The Voice of a Poet Bharathi Bharathi Tamil Sangam 1951
705 Vinayakar Naan Mani Maalai Tamil Text with English Translation in Verse & Notes by T.N.R. T.R.N. Memorial Library 1980
706 Subramania Bharati Pages Choises Government De Pondichery Inde 1982
707 Bharati Patriot Poet Prophet Dr. S.Ramakrishnan N.C.B.H. 1982
708 L'Inde face & Bharati Le Poete Rebelle J.B.P.More French 2003
709 Bharati The Poet - Patriot of Tamil Nadu K.Diraviam, I.A.S. Mahakavi Bharati Centenary Publication 1982
710 Agni & Other Poems & Translations & Essays other prose Frgments C.Subramania Bharati A.Natarajan 1980
711 Agni & Other Poems & Translations & Essays other prose Frgments C.Subramania Bharati Bharati Prachuralayam 1937
712 Essays & Other Prose Gragements C.Subramania Bharati Bharati Prachuralayam  
713 Psychobiography of C.Subramania Bharati N.Subramanian Ennes Publications 2000
714 C.Subramaniya Bharati S.Vijaya Bharati Publication Division  
715 On Bharati Prof. K.Kilasapathy N.C.B.H. 1987
716 A Study of the Achievements of Bharathi a Poet K.Meenakshisundaram M.Manonmani & M.Guhan 1963
717 Poems Subramania Bharati Editors Indira Arujun Dev Santo Datta Arjun Dev National Council of Educational Research and Training 1982
718 The Finger on the lute The story of Mahakavi Bharati Mathuram Bhootha Lingam National Council of Educational Research and Training 1970
719 The Impact of Western Thought on Bharati Dr. V.Sachithanandam Annamalai University 1992
720 Subramania Bharati Chosen Poems and Prose General Editor K.Swamination Centenary Celebration Committe 1984
721 Bharathi's Poems Kannan & Kuyil Pattu Translated by A.Doraiswamy Pillai N.C.B.H. 1966
722 Fire in the Soul Subramania Bharati A Play in four Paris by Gopi Krishnan Kottoor Great Hawk  
723 God as Feminine Hindu & Christian Visions A Dialogue Sebastian Joseph S.T. Paul's Seminary Publications  
724 God as Feminine A Dialogue   Peter Lang  
725 Bharathi Prema Nandha kumar Sahitya Academi 1978
726 Poems from Bharati That Little Sparrow Selected & Translated by Nakulan Zha Publications 1982
727 Under Standing Bharati Some Issues A Seminar Editor: P.Krishnaswami Kannada Sangha 1985
728 Subramania Bharati Personality & Poetry S.Vijaya Bharati Munshiram Manbar Lal 1975
729 A Study on the Poetrical works of Subramania Bharathi K.Meenakshisundaram Paari Nilayam 1965
730 Essays on Bharati   Bharati Prachuralayam 1958
731 Tagore Bharathi & T.S.Eliot Towards Creative unity K.Chellappan Annamalai University 1987
732 A comparative Study of Bharati & Vallathol Dr Sri Balasubramaniam Kolam Veliyeedu 1991
733 The voice of Bharati Being the English Renderings from The Tamil Originals of Poems by Bharati Bharati Tamil Sangham 1957
734 The Harp & the Veena Dr. G.John Samuel Institute of Asian Studies 1993
735 Bharati Patalkal Edited by Sekkizhar Adi-P-Podi T.N.R. Tamil University 1989
736 Subramania Bharati Annan Pai I.B.H. Publishers  
737 Seminar Paters National Seminar on Bharathi 8th & 9th March 1997   Anna University Chennai 1997
738 Subramania Bharati The Bard of Bharat   Government of India 1986
739 Robert Frost and Subramnia Bharati N.Subramanian Madurai Kamaraj University 1984
740 White Man & Bharati V. Sachithanandan The Macmillan & Company 1978
741 Essays on Bharati - II   Bharathi Tamil Sangam 1962
742 Essays on Bharati - III   Bharathi Tamil Sangam  
743 Essays on Bharati - IV   Bharathi Tamil Sangam  
744 Subramaniya Bharathi Rabindra Kumar Sait   1988
745 Bharati Malayalam MIL Series Translation S.Ramesan Nair Sahitya Academi 1982
746 Bharati Vachana Rachanalu - Telugu   National Book Trust India 1979
747 Subramanya Bharatiar Gadya Sangraha - Bengali   National Book Trust India  
748 Bharati - Telugu Translation R.S. Sudarshan Sahitya Academi 1982
749 Bharati Kil Kavitayen - Hindi Anandi Ramanathan Sahitya Academi 1983
750 Major Prose works of Subramaniya Bharati S.N.Ganesan Univeristy of Madras 1986
751 Sana Ratha (Kannada) P.S.Srinivasan Southern Language Book Trust 1994
752 Bharati - Hindi MIL Series Prema Nandha kumar, Translation by Sumati Ayyar Sahitya Academi 1979
753 Gnanaratham -Telugu Dr.C.R.Sharma The Southern Language Book Trust 1984
754 Bharatiyute Gadya - Kritikal Selected from Bharati's Writing in Tamil National Book Trust India 1980
755 Bharati Avara Prabhand - agalu (Kannadam) Translator Dr Mrs. Vinoda Bai National Book Trust India 1983
756 Bharati (Kannadam) Prema Nandakumar's English Monograph - Translated by L.Gundappa Sahitya Academi 1981
757 Gnanaratham - Malayalam K.A. Kalavathi Southern Language Book Trust 1994
758 Subramaniya Bharati - Bharati Dr. RavindraKumar Sath Sahitya Schodh Sansthan  
759 Subaramaniya Bharati - Kannada      
760 Bharativari Madhura kavita Samhita - Telugu Selected poems of Sharati Compiled by R.P. Sethu Pillai. Translated into Telugu by P.Sreeramulu Reddi Visalaandhra Publishing House 1961
761 Bharatiyar's works in Sanskrit with English Translation S.N.Srirama Desikan Sromani Elango Achukoodam 1982
762 Subramaniya Bharati - Chosen Poems and Prose Hindi from Tamil   Mahakavi Bharati Centenary Celebration committe  
763 Subramaniya Bharati - Marati   Bharati Tamil Sangham 1982
764 Subramaniya Bharati - Malayalam     1968
765 Panchaali Sapatam - Hindi     1977
766 KOEL   Bharati Tamil Sangham  
767 Bharati in Bengali   Culcutta  
768 Gnanaratham - Hindi      
769 Mahakavi Bharati - Bengali      
770 Kannan Pattu T.N.R. T.R.N. Memorial Library  
771 எனது பார்வையில் பாரதி மதி ஒளி கங்கை புத்தக நிலையம் 2007

 

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur