மகாகவி பாரதியாரின் கட்டுரைகள்
( தேதி குறிப்பிடப்படாதவை )
வ.எ.
தலைப்பு
காலம்
1 அருள் செய்க  
2 பிரார்த்தனை  
3 சக்தி... சக்தி  
4 விடுதலை  
5 உடம்பாடு  
6 God  
7 சில சங்கற்பங்கள்  
8 ஸ்த்ரீ  
9 ஸ்த்ரீகளின் நிலைமை  
10 பரிபூர்ண ஸ்வராஜ்யம்  
11 இந்திய வெல்லப்பட்டது எப்படி  
12 விதிநூல்  
13 விதி நூல் (ராய்ட்டர் தந்தியின் குறிப்பு)  
14 பரோபகாரம்  
15 கோவில் யானை  
16 தராசு  
17 தைரியம்  
18 ஓம் சக்தி (ஜன வகுப்பு)  
19 உலக வாழ்க்கையின் பலன்  
20 உழைப்பு  
21 புராணங்கள்  
22 நவீன ருஷ்யாவில் விவாக விதிகள்  
23 இந்தியாவில் விதவைகளின் பரிதாபகரமான நிலைமை  
24 இன்று  
25 தமிழருக்கு  
26 மலையாளம்  
27 நம்பூரிகளும் தீயரும்  
28 ரத்னமாலை  
29 தமிழின் நிலை  
30 நூலாசிரியர் பாடு  
31 தேசீயக் கல்வி  
32 பஞ்சமர்  
33 பருந்துப் பார்வை  
34 விசாரணை  
35 ஆனந்த சக்தி  
36 ஓநாயும் வீட்டு நாயும்  
37 Thoughts  
38 Truth  
39 Peace  
40 In Thy Arms, Again  
41 To The Being of The Universe A Dedication  
42 The Service of God  
43 Fatalism  
44 Rasa - The Key - Word of Indian Culture  
45 Love and Marriage  
46 New Birth  
47 Matri-Puja  
48  
49 Courage Terrible  
50 Toil, Toil, Toil  
51 Political Evolution in the Madras Presidency  

 

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur