மகாகவி பாரதியாரின் கட்டுரைகள்
பகுதி - 8
வ.எ.
தலைப்பு
காலம்
694 திருப்பரங்கிரிப் பிரபாவம் 26.06.1909
695 எங்கும் தலை வைத்தல் 03.07.1909
696 இரண்டு மந்திமார்கள் 03.07.1909
697 அலிப்பூர் கைதிகள் 03.07.1909
698 ஸங்கங்களின் ஸ்தந்திரம் 03.07.1909
699 லண்டன் நகரத்தில் கொலை 03.07.1909
700 அடக்கியாளும் சட்டஙகள் 03.07.1909
701 மத த்வேஷம் 03.07.1909
702 ஜாலாகடி சங்கம் - ஸ்ரீமான் அரவிந்த கோஷின் உபந்யாஸம் 03.07.1909
703 துர்க்கி தேசத்தின் அபிவிருத்தி 03.07.1909
704 ஸ்ரீ விவேகாநந்தர் அநாத பாலமடம், புதுவை 03.07.1909
705 ஹிந்து - முஸ்லிம்களின் ஐக்கியம் 10.07.1909
706 அறிய வேண்டியதென்ன? 10.07.1909
707 ஸ்வதேசிய வர்ஜ்ஜன இயக்கம் 10.07.1909
708 கடுந் தண்டனை 10.07.1909
709 ஆப்கானிஸ்தானத்தில் சதியாலோசனை 10.07.1909
710 ஸ்ரீமான் லாலா லஜபதிராயும் 'இங்கிலீஷ்மன்' பத்திரிகையும் 10.07.1909
711 ஸ்வதேசிக் கப்பல் கம்பெனி 10.07.1909
712 ஸ்ரீ யதிராஜ் ஆரியா 10.07.1909
713 குடியரசுப் பண்டிகை 10.07.1909
714 லண்டனில் கொலை 10.07.1909
715 சீனத்திலும், ஜபபானிலும் ஓர் நூதன மருந்து 17.07.1909
716 லார்ட் ரிப்பன் என்பவரின் மரணம் 17.07.1909
717 போலீஸாரும் ஸ்ரீமான் அரவிந்த கோஷும் 17.07.1909
718 இந்தியா ஆபீஸின் பேரில் தப்பு கேஸ் 17.07.1909
719 புத்தக வரவு 17.07.1909
720 ஒத்தால் வாழலாம்' 17.07.1909
721 ஷாமாஜி கிருஷ்ணவர்மாவும் லண்டன் கொலையும் 24.07.1909
722 மெயில் வண்டியைக் குறிவைத்துச் சுடப்பட்டது 24.07.1909
723 போலீஸ்காரரின் இடுவந்தி 24.07.1909
724 புத்தமதக் கெளதமரின் சாம்பல் கிடைத்தது 24.07.1909
725 ஓர் தந்திரம் 24.07.1909
726 ஒரு ஐரோப்பியர் இந்துவானது 24.07.1909
727 பஹிஷ்கார தினம் 24.07.1909
728 இவ் வருஷம் ஆகஸ்டு மாதம் 7-ந் தேதி நடக்கப் போகும் மகோத்சவத்திற்காக ஏற்பாடு செய்யும் கூட்டம் 24.07.1909
729 லேடி கர்ஸன் வில்லிக்கு 500 பவுன் பென்ஷன் 31.07.1909
730 திருவனந்தபுரம் 'ஆயுதச் சட்ட மசோதா' தண்ட போலீஸ் சட்ட மசோதா 31.07.1909
731 மக்களின் மாட்சிமை 31.07.1909
732 புத்தக வரவு 31.07.1909
733 ஸ்ரீமான் சியாமஸுந்தர சக்ரவர்த்தி 31.07.1909
734 வங்காளத்தில் வர்ஜனக் கொண்டாட்டம் 07.08.1909
735 கர்மயோகின் 07.08.1909
736 ஸ்ரீ ஸவர்க்கர் புஸ்தகத்தை நிறுத்திய காரணம் 07.08.1909
737 வெள்ளை மனுஷத்தனம் 07.08.1909
738 ஸ்ரீமான் மோஹனலால் கே. காந்திஸிங் 07.08.1909
739 கனம் வைசிராய் விஜயம் 07.08.1909
740 பாரஸீகத்தில் ராஜ்யக் குழப்பம் தேச பக்தர்கள் வெற்றி 07.08.1909
741 பிரான்ஸின் பெருமை 07.08.1909
742 இந்தியனாகப் பிறந்திருப்பதே பெரிய பாக்கியம் 07.08.1909
743 ஸ்வதந்திர தேவியின் லீலை 07.08.1909
744 மஹம்மதீயர்களுக்கோர் மதி 07.08.1909
745 விறகு வெட்டியாயும் தண்ணீர் தூக்கியும் இந்தியர்களுக்கு எத்தனை காலம்? 07.08.1909
746 ஸ்ரீ கிருஷ்ணனும் கொடுங்கோல் அரசும் 07.08.1909
747 வங்காளத்தில் வர்ஜனக் கொண்டாட்டம் 14.08.1909
748 ஸமயத்தில் நாக்கில் வெல்லம் தடவல் 14.08.1909
749 கல்கத்தா புதிய போலீஸ் சட்டம் 14.08.1909
750 ஸ்ரீயுத விரேந்திரநாத சட்டோபாத்யாய 14.08.1909
751 ஸ்வதேசீ ஸ்டீம் நாவிகேஷன் கம்பெனி 14.08.1909
752 வங்காளத்தில் வர்ஜன மஹோத்ஸவக் கொண்டாட்டம் 14.08.1909
753 பாரஸீகத்தில் ஸ்வராஜ்யம் 14.08.1909
754 ஜன சங்கத்தின் சுதந்திர மாட்சி 14.08.1909
755 பிரபுத்த பாரதா 14.08.1909
756 ருஷிய சிறைச்சாலைகளில் சித்திரவதைகள் 14.08.1909
757 தென் ஆபிரிக்கா ஐக்கிய மசோதாவும் அம் மாகாணத்துத் தமிழர்களும் 21.08.1909
758 இவ் வருஷத்திய பாரத ஜாதீய மகாசபை 21.08.1909
759 நித்திய கண்டம் பூர்ணாயுஸு 21.08.1909
760 ஸ்வதேசீய ஸ்டீம் நாவிகேஷன் கம்பெனி 28.08.1909
761 கஞ்சி குடிக்கும் இந்தியன் 28.08.1909
762 ஸ்ரீ பாரததேச தாஸர்களின் பக்தி 28.08.1909
763 சிவகுமார ஸங்கம் 04.09.1909
764 லாகூர் காங்கிரெஸ் ஓர் பலமான எதிர்ப்பு 04.09.1909
765 இதுவும் ஆங்கிலேயருக்கோர் அதிர்ஷ்டமே 04.09.1909
766 ஐரோப்பியனாய்ப் பிறந்த புண்ணியம் இந்தியனாய் பிறந்த பாவம் 04.09.1909
767 உருட்சிக்கு நீட்சி - புனிப்புக்கு வளப்பன் 04.09.1909
768 ஓர் உத்தியோகஸ்தனின் வீண் பயம் 04.09.1909
769 சிறையின் கொடுமை 04.09.1909
770 வெளியிடப்படாத சாஸனம் 04.09.1909
771 பாரத மக்கள் 04.09.1909
772 ஸ்ரீமான் மதனலால் தின்ங்கரா 04.09.1909
773 மதுபானம் 04.09.1909
774 ஜெகந்நாத மகாகவி பஹிஷ்காரம் 04.09.1909
775 பாரத ஜாதி 04.09.1909
776 புத்தக வரவு 04.09.1909
777 நாஸிக் ராஜ நிந்தனை கேஸ் 11.09.1909
778 ஸ்ரீ ஜோஸப் பாப்டிஸ்டா 11.09.1909
779 வங்காளிகள் மேல் ஓர் மாஜிஸ்திரேட்டுக்கு உண்டான வெறுப்பு 11.09.1909
780 ஸ்பெயினும் மூர் ஜாதியும் 11.09.1909
781 ஸ்ரீ ஜயந்தி 11.09.1909
782 பாரத நாட்டின் நவீன உணர்ச்சி 11.09.1909
783 ஸ்வதேச நிதி 11.09.1909
784 ஸ்வராஜ்' பத்திரிகை கேஸ் 11.09.1909
785 லண்டன் காங்கிரெஸ் 11.09.1909
786 ஸ்ரீமான் வி.ஓ.சிதம்பரம் பிள்ளையும் கோயமுத்தூர் ஜெயிலும் 11.09.1909
787 லண்டன் நகரத்து இந்தியா ஹவுஸ் 18.09.1909
788 கையைக் கொண்டே கண்ணைக் குத்துதல் 18.09.1909
789 ஆரிய தருமம் 18.09.1909
790 ஸ்ரீமான் அரவிந்த கோஷுடன் ஸம்பாஷணை 18.09.1909
791 எல்லோரும் வாசிக்கத்தக்க ஓர் முக்கிய அற்புத புஸ்தகம்! 18.09.1909
792 இரண்டு ஏற்பாடுகள் 25.09.1909

 

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur