மகாகவி பாரதியாரின் கட்டுரைகள்
பகுதி - 7
வ.எ.
தலைப்பு
காலம்
594 இந்தியா' பத்திரிகையில் ஓர் புதிய அபிவிருத்தி 13.03.1909
595 ஹிந்து - மகமதியர்கள் 20.03.1909
596 இவ்வாரப் பத்திரிகையில் ஓர் முக்கிய விஷயம் 20.03.1909
597 லா.கர்ஸனுக்கு ஓர் புது சிஷ்யன 20.03.1909
598 மூன்று விதக் கட்சிகள் 20.03.1909
599 ஸ்ரீமான் அரவிந்த கோஷ் தமது பத்தினிக் கெழுதிய கடிதங்கள் 20.03.1909
600 1909-1910-ம் வருஷத்து வரவு செலவுக் கணக்கு 27.03.1909
601 செய்க பொருளை' 27.03.1909
602 மிஸ்டர் நார்ட்டனும் பாரத ஸ்வதந்திரமும் 27.03.1909
603 லா.மார்லியின் துயரங்கள் 03.04.1909
604 ஆறிலொரு கடமை 03.04.1909
605 ருஷியாவிலுள்ள 'மேத்தா' கட்சியாருக்கு 'டால்ஸ்டாய்' என்ற ஞானி எழுதுவது 03.04.1909
606 ராஜாங்கத்தாரும் அரசியையும் 03.04.1909
607 அமைதிக்கு நாம் கொடுக்கும் கிரயம் 03.04.1909
608 தேசப் பிரஷ்டங்கள் 03.04.1909
609 மு.பிளாந்தேன் 03.04.1909
610 சென்னை 'மெயில்' பத்திரிகையில் ஓர் வேடிக்கை 10.04.1909
611 தூத்துக்குடி சுதேசீயக் கப்பல் 10.04.1909
612 ஸ்ரீ சங்கரன் நாயர் 10.04.1909
613 ஹிந்து ரஸாயன சாஸ்திரம் 10.04.1909
614 ஜன அபிவிருத்தியும் பொருள் நிலையும் 10.04.1909
615 தேச பக்தி 10.04.1909
616 ஸ்ரீ அரவிந்தரின் விசாரணை 10.04.1909
617 புது வருஷம் 17.04.1909
618 ருஷிய - ஜப்பானிய யுத்தம் 17.04.1909
619 காலஞ்சென்ற ஸர் வி.பாஷியமையங்காரைப் பற்றிய ஒரு சிறு கதை 17.04.1909
620 பாரத தர்ம மஹாசபை 17.04.1909
621 ஸ்ரீ ஹரி ஸர்வோத்தம ராவ் 17.04.1909
622 பத்திரிகைத் தமிழ் 24.04.1909
623 பம்பாய் யந்திரசாலைத் தலைவர்களின் சங்கம் சுதேசீய தர்மத்தின் அபிவிருத்தி 24.04.1909
624 மகமதியர்களுக்குப் புது சினேகிதர்கள் 24.04.1909
625 துருக்கியின் நிலமை 24.04.1909
626 ஸ்ரீ அரவிந்தரர் கேஸ் 24.04.1909
627 ஆள் பாதுகாப்பு 24.04.1909
628 பொருட் சுதந்திரத்திற்கு ஜப்பானியர் படும்பாடு 24.04.1909
629 கீழ்த்திசையில் ஸ்வதந்திரக் கிளர்ச்சி - அதற்கு நேரும் பீடைகள் 01.05.1909
630 அசுவினி குமார தத்தர் முதலியவர்களின் ஸ்திதி 01.05.1909
631 துருக்கியில் ஸ்வதந்திர தேவியின் விஜயம் 01.05.1909
632 ராஜ பக்தி உபதேசம் செய்யும் சுதேசிகள் 08.05.1909
633 மாணிக்தோலா வெடிகுண்டு கேஸ் 08.05.1909
634 கொலாபா ஜில்லா கான்பரன்ஸ் அச்ச நீக்கம் 08.05.1909
635 ஸத்யேந்திர பிரஸந்த ஸிம்ஹர் இவரது புதிய உத்தியோக விஷயமாக விபின சந்திரபாபுவின் அபிப்பிராயம் 08.05.1909
636 யௌவனத் துருக்கிகள் 08.05.1909
637 பிராமணன் யார்? 15.05.1909
638 காலஞ்சென்ற ஸ்ரீ ம.அழகிய சிங்கப் பெருமாள் அய்யங்கார் 15.05.1909
639 ஓர் சிறந்த தேசோபகாரம் 15.05.1909
640 சென்னப்பட்டணத்தில் பிராமணரல்லாதார் சபை 15.05.1909
641 அரவிந்தரின் சரித்திரச் சுருக்கம் 22.05.1909
642 பிழைக்கும் வழி 22.05.1909
643 புதிய கிளர்ச்சி 22.05.1909
644 நமது ஆங்கிலேய 'மித்திரர்கள்' 22.05.1909
645 நாகரிகப்படுத்தல் 22.05.1909
646 சுதேசீய ஸர்க்கஸ் கம்பெனி 22.05.1909
647 ஓர் கல்கத்தாப் பத்திரிகை எழுதுகிறது 22.05.1909
648 ஸ்ரீ பி.கெர்ஷாஸ்ப். ஐ.சி.எஸ் 29.05.1909
649 தெனாலி வெடிகுண்டு கேஸ் - ஓர் கிளை ஸாக்ஷிகளைச் சித்திரவதை செய்தல் 29.05.1909
650 பாரஸீகத்திற்கு விமோசனம் 29.05.1909
651 பௌராணிகர்கள் 29.05.1909
652 ராஜத் துரோகத்தைக் கிளறிக் கிளறிப் பார்க்கிறார்கள் 29.05.1909
653 ஸத்தாரா ஜில்லா சபை - ஜாதீய தர்மத்தின் விஜயம் 29.05.1909
654 மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம் 29.05.1909
655 தர்மமும் ஜாதீயப் பெருமையும் 29.05.1909
656 ஸ்ரீ அரவிந்தகோஷ் 29.05.1909
657 சாரு சந்திர ராய் ஸமாசாரம் பிரெஞ்சுக்காரரின் பெருந்தன்மை 05.06.1909
658 தாசில்தார் எஸ்.பிரமாநந்த நாயுடு 05.06.1909
659 மிதனபூர் (மேதினீபுரம்) வெடிகுண்டு கேஸ் 05.06.1909
660 அன்னியர் கொண்டு வரும்' மூலதனமும் அவர்களுடன் விவாகாதி சம்பந்தங்கள் செய்து கொள்வதும் - ஹெர்பர்ட் ஸ்பென்ஸரின் அபிப்பிராயம் 05.06.1909
661 ஜாதியின் வீர்யம் 05.06.1909
662 பாரத ஸங்கீதம் 05.06.1909
663 கலியுக முடிவு 05.06.1909
664 ஸங்கீதானுபவ ஸார ஸங்கிரகம் 05.06.1909
665 மூல காரணம் 05.06.1909
666 நாஸிக் ராஜ துரோகக் கேஸ் 12.06.1909
667 பிரிடிஷ் இந்தியாவில் தீர்வை 12.06.1909
668 நவீன பக்தி 12.06.1909
669 தொழில் நிறுத்திவிடுதல் 12.06.1909
670 மிஸஸ் ஆனி பெஸான்டும் இங்கிலிஷ் அரசரும் 12.06.1909
671 ஹிந்து மதத்தைப்பற்றி ஸ்ரீமான் அரவிந்தகோஷ் செய்த உபந்யாஸம் 12.06.1909
672 கடல்' 12.06.1909
673 இந்தியாவிலுள்ள போலீஸுகள் 19.06.1909
674 ஸ்வதேசிக் கப்பல் கம்பெனி 19.06.1909
675 விசேஷ போலீசு ஜோடிப்பு கேஸ் 19.06.1909
676 ருஷியாவும் - பிரிடிஷ் இந்தியாவும் 19.06.1909
677 மார்லி துரையும் இந்தியாவும் 19.06.1909
678 படிப்பது இராமாயணம்; இடிப்பது பெருமாள் கோவில் 19.06.1909
679 தர்ம பாடசாலைகள் 19.06.1909
680 ஸ்ரீமான் அரவிந்தகோஷ் சீர்திருத்தங்களைப் பற்றி 19.06.1909
681 லதாங்கி - லலிதாங்கி 19.06.1909
682 பாமா விஜயம் 19.06.1909
683 சென்னை இருப்புப்பாதையில் வேலை நிறுத்தம் 19.06.1909
684 ரயில்வே விபத்துகள் 19.06.1909
685 கூல்னா ஜில்லாச் சங்கம் 19.06.1909
686 ஓர் பெரும் வலை 19.06.1909
687 தென்னிந்தியாவும் நவீன இயக்கமும் 19.06.1909
688 பர்ஹாம்பூர் மாகாண சபை 19.06.1909
689 லாகூர் சங்கேத காங்கிரெஸ் 19.06.1909
690 பால முஸ்லிம் 26.06.1909
691 பேடன் சதுர சபை - ஸ்ரீமான் அரவிந்தகோஷ் உபந்யாசம் 26.06.1909
692 கிரிமினல் வியவஹார ஸங்ககிரஹம் 26.06.1909
693 மதனமனோகரி 26.06.1909

 

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur