மகாகவி பாரதியாரின் கட்டுரைகள்
பகுதி - 3
வ.எ.
தலைப்பு
காலம்
194 இடி 24.11.1906
195 காலஞ்சென்ற பிரமஸ்ரீ கப்பராம தீஷிதர் 24.11.1906
196 ஸ்ரீ தாதாபாய் நவுரோஜியின் பிரயாணம் 24.11.1906
197 ஸஹோதரி நிவேதிதா 24.11.1906
198 ஓர் முக்கியமான அறிகுறி 24.11.1906
199 மிஸ்டர் ஹைன்ட்மான் இந்தியாவுக்கு வருகிறாரா? 24.11.1906
200 கல்கத்தா முனிசிபாலிடி 24.11.1906
201 இங்கிலாந்தில் பெண்கள் எலெக்ஷன் சுதந்திரம் கேட்பது 24.11.1906
202 ஓர் பயனற்ற பயமுறுத்தல் 24.11.1906
203 ஸர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர்களின் மீது கண்டிப்பில்லாமை 01.12.1906
204 இந்தியர்களுக்கு இன்னுமொரு ரொட்டித் துண்டம் 01.12.1906
205 ஆயுதச் சட்டம் என்ற அக்கிரமச் சட்டம் 01.12.1906
206 பரோடா காயக்வார் மஹாராஜா 01.12.1906
207 புதிய கட்சியார்மீது ஓர் குறை கூறப்படுதல் 01.12.1906
208 குடியானவனுடைய ஸ்திதி 01.12.1906
209 ஸ்ரீ எம்.ஸி.மல்லிக் 01.12.1906
210 புலால் தின்னும் பக்ஷி 01.12.1906
211 இந்தியாவினுடைய ஏழ்மையும் ஆங்கிலேயருடைய தீய அரசும் (இந்தியாவின் வறுமை) 01.12.1906
212 இந்தியாவினுடைய ஏழ்மையும் ஆங்கிலேயருடைய தீய அரசும் (இந்தியாவின் வறுமை) 29.12.1906
213 இந்திய ராஜாக்களின் மந்திராலோசனை சபை 08.12.1906
214 ரூஸ்வெல்ட் அதிபரும் ஜப்பானும் 08.12.1906
215 ஓர் அமெரிக்க உபதேதி 08.12.1906
216 பிரைமரி கல்வி' இனாமாகத் தர வேண்டுமென்ற ஆலோசனை 08.12.1906
217 கலை 08.12.1906
218 திரான்ஸ்வால் இந்தியர்களின் கஷ்டம் 08.12.1906
219 ஸ்ரீ தாதாபாய் நவுரோஜி 15.12.1906
220 கைத்தொழிற் காட்சி 15.12.1906
221 சித்திர விளக்கம் 15.12.1906
222 தேச பக்தியும் பாடசாலைகளும் 15.12.1906
223 நெல் சாகுபடி 15.12.1906
224 யூனிவர்ஸிடி பரீஷைகளில் கேள்விக் கடுதாசிகள் 15.12.1906
225 தூத்துக்குடியிலே ஓர் சுதேசீயக் கேஸ் 15.12.1906
226 ஆசாரத் திருத்தச் சங்கம் 15.12.1906
227 ஹிந்தி பாஷைப் பக்கம் 15.12.1906
228 இந்தியர் காண்பது கனவா? 22.12.1906
229 இரண்டு முக்கியமான புஸ்தகங்கள் 22.12.1906
230 புதிய கட்சியாரின் பிரயத்தனங்கள் 22.12.1906
231 இங்கிலாந்திலே கல்வி மசோதா விவகாரம் 22.12.1906
232 புதிய கட்சியாரும் சுதேச மித்திரன் பத்திரிகையும் 22.12.1906
233 ஸ்ரீ தாதாபாய் நவுரோஜியும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணவர்மா பண்டிதரும் 22.12.1906
234 பார்லிமெண்டிலே ஆர்பத்நாட் கம்பெனி அழிவைப் பற்றிய பிரஸ்தாபம் 22.12.1906
235 பிரான்ஸ் தேசத்திலே ராஜாங்கமும் மத விஷயங்களும் 22.12.1906
236 பொருட்காட்சியின் தோல்வி 29.12.1906
237 இந்தியர் கோழைகளா? 29.12.1906
238 ஸர் பெரோஸிஷா மேட்டாவும் சுதேசீயமும் 29.12.1906
239 சுதேச பரிபாலினியின் ராஜபக்தி 29.12.1906
240 இந்திய காங்கிரெஸ் மகாசபை 29.12.1906
241 ஸ்ரீ தாதாபாய் நௌரோஜியின் உபந்நியாஸம் 29.12.1906
242 சுதேசியமும் அந்நிய நாட்டுச் சரக்கு விலக்கமும் 29.12.1906
243 சுத்த சுதேசீயம் 29.12.1906
244 கைத்தொழிற் சங்கத்தில் கைக்வார் மகாராஜாவின் பிரஸங்கம் 05.01.1907
245 பாலகங்காதர திலகரை வி.கிருஷ்ணசாமி ஐயர் அவமதித்துப பேசினார் 05.01.1907
246 லண்டன் டைம்ஸ்' பத்திரிகையும் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸும் 05.01.1907
247 சைனாவில் அன்னிய தேசச் சரக்கு விலக்கம் 05.01.1907
248 ஹிந்து ஸ்திரீகளின் சங்கம் 05.01.1907
249 புதிய வருஷத்துப் பட்டங்கள் 05.01.1907
250 சுய ஆட்சிக்குத் தகுதியாவதெப்படி? 05.01.1907
251 அமீரின் வரவு 05.01.1907
252 காங்கிரஸும் அந்நிய தேசச் சரக்கு விலக்கும் 05.01.1907
253 அதுவும் ஒரு நன்மைக்கே 05.01.1907
254 மனிதன் வேலை செய்யப் பிறந்தான் 05.01.1907
255 ஜனத் தலைவர்களாவார் யாவர்? 12.01.1907
256 தென்னிந்தியாவும் சுதேசியமும் 12.01.1907
257 அன்னிய நாட்டுச் சரக்கை விலக்குவதில் உறுதி 12.01.1907
258 ராஜபுத்திரர்கள் வைஸிராய்க்கு அனுப்பிய விண்ணப்பம் 12.01.1907
259 திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடிகளின் முனிஸிபாலிடி 12.01.1907
260 காங்கிரஸ் அபிமானிகளின் நம்பிக்கையும் மிஸ்டர் ஜான் மார்லியும் 12.01.1907
261 மிஸ்டர் பாரம்பியும் 'லிபரல்' பத்திரிகையும் 12.01.1907
262 கௌரவ ஸ்ரீ ரமநாதரும் இந்தியாவும் 12.01.1907
263 ஸ்ரீ கிருஷ்ணசாமி ஐயரும் ஸ்ரீ திலகரும் 12.01.1907
264 காலஞ்சென்ற மிஸ்டர் ஸாமுயெல் ஸ்மித் 12.01.1907
265 புதிய வருஷம் 19.01.1907
266 ஆப்கானிஸ்தானத்து அமீர் 19.01.1907
267 சுதேச மித்திரன்' பத்திரிகையும் 'ஸ்வராஜ்ய'மும் 19.01.1907
268 ஜமேகா தேசத்தில் அதிபயங்கரமான பூகம்பம் 19.01.1907
269 திருநெல்வேலி ஜில்லாவில் ஒரு கலகம் 19.01.1907
270 ஸ்வராஜ்யம் 19.01.1907
271 காங்கிரஸ் சபையும் 'பல்லவ கிராஹ பாண்டித்தியம்' அதாவது இலைபறிக்கும் புத்தியும் 19.01.1907
272 கர்னல் ஆல்காட்டும் மஹாத்மா மோரியாவும் 26.01.1907
273 கவர்ன்மெண்டார் தயவு செய்வார்களா? 26.01.1907
274 ஸ்ரீ விபின சந்திரபாலர் 26.01.1907
275 நிந்தை செய்தோருக்குச் சன்மானம் 26.01.1907
276 பிரிடிஷாரின் வாள் பலம் 26.01.1907
277 தமிழ்நாட்டு ஜனத் தலைவர்களும் தமிழ்ப் பாஷையும் 26.01.1907
278 சென்னையும் காங்கிரஸ் சபையும் 26.01.1907
279 தூத்துக்குடி சுதேசீய ஸ்டீமர் கம்பெனி 02.02.1907
280 பிரிட்டிஷ் குடியேற்றங்களிலுள்ள இந்தியர்கள் அவமதிப்பாக நடத்தப்பெறுதல் பற்றிக் கண்டனை - திருவல்லிக்கேணியில் பொதுக்கூட்டம் 02.02.1907
281 கர்னல் ஆல்காட் அபாயமான நிலைமையிலிருக்கிறார் 02.02.1907
282 சரீரபலப் பயிற்சி 02.02.1907
283 இந்தியா மந்திரியாகிய ஜான் 'தர்ம புத்திரர்' 02.02.1907
284 கைத்தறி நெசவு 02.02.1907
285 சுதேசியத்தைப்பற்றி டாக்டர் எ.கே.குமாரஸாமியின் கருத்து 02.02.1907
286 கோகலேயும் பஹிஷ்கார முறைமையும் 09.02.1907
287 ஸ்ரீ விபின சந்திரபாலர் 09.02.1907
288 அலகபாத்தில் சுதேசீயம் 09.02.1907
289 ஆனரபில் மிஸ்டர் கோகலேயைப் பற்றிய ஒரு ரஸமான பழைய ரிக்கார்டு 09.02.1907
290 நாகரீக வளர்ச்சியிலே ஸ்திரீகளுக்குரிய ஸ்தானம் 09.02.1907
291 ஸ்ரீ காளிசரண பானர்ஜியின் மரணம் 09.02.1907
292 திருவாங்கூர் கவர்ன்மெண்டார் பத்திரிகைப் பிரதிநிதிகளை அவமதித்தனர் 09.02.1907
293 ஹிந்தி கேஸரி 09.02.1907

 

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur