மகாகவி பாரதியாரின் கட்டுரைகள்
பகுதி - 2
வ.எ.
தலைப்பு
காலம்
96 சுதேசீயக் கல்வி - பணம் 25.08.1906
97 தூத்துக்குடியிலே சுதேசீயம் 25.08.1906
98 நமது ஸிவில் ஸர்வீஸ் நண்பர்களின் கஷ்டமான நிலை 25.08.1906
99 சில முனிசிபாலிடி விஷயங்கள் 01.09.1906
100 ருஷியாவிலே ராஜாங்கப் புரட்சி 01.09.1906
101 அப்படிப் பேசும்போது அவர் மூச்சு முட்டிப்போய் விடவில்லையேயென்று நான் வியப்படைகிறேன்' 01.09.1906
102 இன்னுமோர் எச்சரிப்பு 01.09.1906
103 ஓர் புதிய சுவதேசீய புகைக் கப்பல் கம்மெனி 01.09.1906
104 புல்லவர் 'கூத்தின்' முடிவு 01.09.1906
105 சென்னை சட்டசபை 01.09.1906
106 மிஷ்டர் ஹேரும் பெங்காளி ஜனத் தலைவர்களும் 01.09.1906
107 சீனாவிலே பிரதிநிதியாட்சி முநைமை 08.09.1906
108 வந்தே மாதரம்' என்ற தினப் பத்திரிகை 08.09.1906
109 பெங்காளத்திலே ராஜாங்கப் புரட்சி செய்யும் நோக்கமுடைய ஓர் விளம்பரம் 08.09.1906
110 திருநெல்வேலி ஜில்லாவிலே ஓர் வினோதமான ஜமீந்தார் 08.09.1906
111 ஏஷியாவின் விழிப்பும் இந்தியாவின் கடமையும் 08.09.1906
112 அழியாப் புகழ் கொண்ட ஓர் பழங்காலத் தமிழ் மாது 08.09.1906
113 ஸிம்லா ராணுவ அதிகாரிகளின் செருக்கு 08.09.1906
114 ஹிம்சையுடன் நிந்தனையையும் சேர்த்தல் 22.09.1906
115 சில அற்பத்தனமான பிரயத்தனங்கள் 22.09.1906
116 டக்காவில் ஜனத் தலைவர் சபை 22.09.1906
117 இந்தியாவில் ஓர் சுதேசிகளின் சட்டசமை 22.09.1906
118 சுதேசீய நிதி 22.09.1906
119 தமிழ் ஜில்லாக்காரர்களுக்கு ஓர் வேண்டுகோள் 22.09.1906
120 ஹிந்து - மகமதிகயர்களின் கூட்டு விருந்து 22.09.1906
121 மறுபடியும் விண்ணப்பம் 22.09.1906
122 சுதேசீயத்தின் வெற்றி 29.09.1906
123 பசுச் சித்திரம் 29.09.1906
124 தமிழ் சங்கங்கள் 29.09.1906
125 நாம் ஜீவிக்க வேண்டுமா? அல்லது மடிந்துவிட வேண்டுமா? 29.09.1906
126 செங்கற்பட்டு ஜில்லா சங்கம் 29.09.1906
127 டோங்கூ கலகம் - விரிடிஷ் கவர்ன்மெண்டாருக்கு விரோதமாக பர்மாவிலே ஒரு எழுச்சி 06.10.1906
128 ஓர் வரப்பிரசாதியின் மரணம் 06.10.1906
129 மைசூர் பிரதிநிதிச் சபை 06.10.1906
130 சுல்தான் மகமத் ஆகாகான் 06.10.1906
131 தீபாவளியில் பணச் சேகரிப்பு 06.10.1906
132 மகமதியப் பிரதிநிதிக் கூட்டம் 06.10.1906
133 யாத்திரை செய்யும் கவர்னர் 06.10.1906
134 தேசாபிமானி என்றால் இவரைத்தான் சொல்லவேண்டும் 06.10.1906
135 சுதேசத்தில் பிறந்தவர்கள் இந்தியாவின் இரத்தத்தை உறிஞ்சுதல் 06.10.1906
136 பிரின்ஸிபால் வெங்கோபாசாரியாரும் 'சுதேச மித்திரன்' பத்திரிகையும் 13.10.1906
137 புதிய கட்சியும் சென்னைப் பத்திரிகைகளும் 13.10.1906
138 ஒரு தெளிவான படிப்பினை 13.10.1906
139 திலகரின் உபதேசம் 13.10.1906
140 சத்தம் போடாதே! ஸ்டெட் வருகிறான்! 13.10.1906
141 இந்தியாவுக்கு வந்த ஓர் ஐரிஷ்காரர் 13.10.1906
142 நம்பிவிடாதே! 13.10.1906
143 பாபு விபின சந்திரர் 13.10.1906
144 ஸ்ரீ மு.வீரராகவாசாரியாரின் மரணம் 13.10.1906
145 மகமதிய 'ராஜபக்த சிகாமணி'களுக்கு ஓர் வார்த்தை 13.10.1906
146 சென்னை பிரஸிடென்ஸி காலேஜ் தமிழ்ச் சங்கம் 20.10.1906
147 சென்னை கவர்ன்மெண்டாரும் டாக்டர் போப்பும் 20.10.1906
148 சுதேசீய நிதி 20.10.1906
149 இது உங்களுக்குச் சந்தேஷ சமயமா? 20.10.1906
150 வானமாமலை மடத்து ஜீயர் ஸ்வாமிகள் 20.10.1906
151 தீபாவளி 20.10.1906
152 ஹிந்த் ஸ்வராஜ்யம்' என்ற பத்திரிகையின் மீது 'ராஜ துரோக'க் கேஸ் 20.10.1906
153 ஓநாயினுடைய கூச்சல் 20.10.1906
154 ஆர்பத்நாட்' கம்பெனியாரின் சிதறுதல் 27.10.1906
155 பெங்காளத்திலே தேசத் திருநாள் 27.10.1906
156 ஆர்பத்நாட் கம்பெனியாரால் கஷ்டமடைந்தோர் 27.10.1906
157 பால பாரத் 27.10.1906
158 சுதேசீய நிதி 27.10.1906
159 காங்கிரஸ் 27.10.1906
160 எட்டயபுரம் ஜமீந்தாரும் சுதேசீயமும் 27.10.1906
161 பாரஸீக ஜனப் பிரதிநிதிச் சங்கம் 27.10.1906
162 பம்பாய் 'ராஜ துரோக'க் கேஸ் 27.10.1906
163 பத்திரிகைகளின் மீது கேஸ்கள் 03.11.1906
164 மிஸ்டர் கே.ஜே.பாட்ஷா 03.11.1906
165 ராஜா ஸர் ஸவலை ராமசாமி முதலியார் - நவீன நோவா 03.11.1906
166 பரிசோதனை 03.11.1906
167 மறுபடியும் எட்டயபுரம் ஜமீந்தார்! 03.11.1906
168 பின்னி கம்பெனியார் படுத்துவிட்டார்கள் 03.11.1906
169 சுதேசீய பாங்க் 03.11.1906
170 ஆர்பத்னாட் விபத்து 03.11.1906
171 வீணாசை 10.11.1906
172 திருவாங்கூர் விவசாய வியாபாரக் கம்பெனி 10.11.1906
173 ஒரு பிராமண கணித விற்பன்னர் ஆர்பத்நாட் கம்பெனியின் முழுகுதலைப் பற்றிக் கூறுவது 10.11.1906
174 கவர்னரின் அனுதாபம் 10.11.1906
175 மகாராஷ்ட்ர ஜனேந்திரராகிய ஸ்ரீமத் பாலகங்காதர திலகர் 10.11.1906
176 இந்தியாவும் இங்கிலாந்திலுள்ள ஸோஷலிஸ்ட் கட்சியாரும் 10.11.1906
177 மதராஸ் பாங்கி 10.11.1906
178 சென்னை ராஜதானிக் கலாசாலைத் தமிழ் மாணவர் சங்கம் 10.11.1906
179 ஜப்பானுக்கு ஹிந்து உபதேசிகள் அணுப்புதல் 10.11.1906
180 சென்னையிலே ஓர் இந்திய பாங்க் 10.11.1906
181 பால பாரதம் 10.11.1906
182 பட்டினத்துப் பிள்ளையின் சரித்திரம் 10.11.1906
183 மிஸ்டர் ஸ்டேட் வரவில்லை 17.11.1906
184 காங்கிரஸ் 17.11.1906
185 சாந்திபூர் கேஸ் 17.11.1906
186 அளவுகடந்த நம்பிக்கை 17.11.1906
187 பின்னி கம்பெனியார் 17.11.1906
188 ஆர்பத்நாட் கம்பெனியாரைப் பற்றிய ஓர் தமிழ்க் கும்பி (கொம்மி)ப் பாட்டு 17.11.1906
189 புல்லர் ராஜினாமாவைப் பற்றிய ரிகார்டுகள் 17.11.1906
190 நம்மிடம் புதிதாகச் சினேகம் பாராட்ட வருவோர் 17.11.1906
191 தாதாபாய் நவுரோஜியின் ராஜதந்திரக் கோட்பாடுகள் 17.11.1906
192 நாஸிகைப் போலீஸார் 17.11.1906
193 கேப் காலனி' என்று தென் ஆபிரிகா பிரிடிஷ் குடியேற்றத்திலே கலவரை 17.11.1906

 

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur